تعرفه تبلیغات

مدل ۱ - تبلیغات بینابینی  /  مدل ۲ - تبلیغات بنری

لطفا جهت اطلاع از تعرفه تبلیغات به جدول زیر رجوع کنید، در صورت خرید تبلیغ از سایت قوانین زیر شامل حال هر بازدید کننده می‌‌گردد :


پکیج / کشور تعرفه (ریال) / ۱۰۰۰ بازدید
کليه کشورها
تخفيف ويژه
1000
پروکسي سرورها
جدید
1000
 
ايرانIR2000
 
آمريکاUS1000
انگلستانGB1000
افغانستانAF1000