تعرفه اشتراک گذاری

نرخ حال حاضر تعرفه های کوتاه سازی لینک و اشتراک گذاری :

منحصر به فرد = مبلغ قابل پرداخت برای ۱۰۰۰ بازدید کننده در ۲۴ ساعت (کلیک بر روی چندین لینک)

کلی‌ = مبلغ قابل پرداخت برای ۱۰۰۰ لینک بازدید شده در ۲۴ ساعت


کشور بینابینی | ریال بنری | ریال
منحصر به فرد کلی منحصر به فرد کلی